• آدرس : یزد-شهرک دانشگاه بولوار فلسطین -کوچه نسترن- کد پستی ۸۹۱۵۱۶۵۵۶۸
  • تلفن : ۰۳۵۳۸۲۱۹۰۹۴
  • موبایل : ۰۹۱۳۳۵۳۴۸۶۲
  • ایمیل :mahnazz@ymail.com